Servei de logopèdia

El logopeda és l’especialista que s’ocupa de la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament dels trastorns de la comunicació, del llenguatge, de la parla, de la veu i de la deglució.

A Hygea, ens centrem en un treball individual, personalitzat i sistèmic . Treballem a partir de diferents materials, jocs, aplicacions de tablet, programes d’ordinador, etc. on el principal objectiu és aconseguir una evolució positiva del tractament.

Alteracions en l'adquisició i desenvolupament del llenguatge

La principal funció del llenguatge és la comunicació, la qual ens permet establir relacions socials. En el desenvolupament del llenguatge hi intervenen diferents etapes i aquestes es van assolint segons l'evolució i maduració de cada infant. La intervenció es realitza de forma específica segons l'etapa i l'alteració presentada.

Alteracions de la lectoescriptura

Els nens i nenes que presenten trastorns de la lectoescriptura tenen dificultats en l'aprenentatge de la lectura i/o l'escriptura, sense veure's afectada la seva capacitat intel·lectual. A Hygea, treballem les dificultats en la lectoescriptura a través d’un material propi, on principalment es reforça la connexió cerebral interhemisfèrica. ​

Alteracions de la parla

L'àrea afectada és la fonètica- fonològica. A Hygea, treballem les alteracions de la parla a través de la propiocepció, entre altres tècniques que afavoreixen l’evolució.

Alteracions de la veu

En les alteracions de la veu ens podem trobar amb afectacions en la intensitat, to i timbre, causat per un problema orgànic o per utilitzar-la de forma inadequada.

Alteracions neurològiques

L'Afàsia és el resultat d'una lesió cerebral adquirida, la qual provoca incapacitat o dificultat per emetre discursos orals o escrits.

Alteracions derivades de la sordesa
Rehabilitació cognitiva en demències
Disfuncions orofacials
CONTACTE: