Logopeda, neurologopeda i professora d’educació primària
Coordinadora del centre
COL. NÚM 08-3814

Em vaig graduar en logopèdia al 2010 i posteriorment vaig realitzar el màster de Neurologopèdia i el grau de Mestra d’Educació Primària, especialitzada en Necessitats Educatives Especials (NEE).

Actualment dirigeixo el meu propi centre i col·laboro amb altres equips multidisciplinaris.

L’ingredient essencial de les meves intervencions és la motivació.

Formació

CONTACTE:

Experiència professional

Actualment

Actualment

Actualment

Conveni UAB

Conveni UAB