Marta Pujolar

Logopeda i neurologopeda

COL. NÚM 08-3814

Formació

  • Graduada en Logopèdia. Universitat Autònoma de Barcelona
  • Màster en Neurologopèdia. ISEP Barcelona.
  • Graduada en Educació Primària. Especialitzada en Pedagogía Terapèutica. UNIR.
CONTACTE:
  • pujolarmarta@gmail.com
  • 616 378 624

Experiència professional

  • Logopeda i Neurologopeda a l’ Espai terapèutic Hygea

Actualment

  • Logopeda Centre Lopsi

Actualment

  • Logopeda a l’ Escola de Patologia i Llenguatge Hospital Sant Pau (Barcelona)

Conveni UAB

  • Logopeda a la Unitat d’otorrinolaringología Hospital Vall d’Hebron (Barcelona)

Conveni UAB

  • Logopeda i Neurologopeda a International School of Catalunya