Psicologia

“Per tal de que cadascú pugui ser una planta, un arbre o una flor diferent i amb un espai propi dins un mateix jardí, és necessari fer un treball i esforç diari de regar-nos, abonar-nos i podar-nos a cada un d’una forma diferent”
 • Ansietat i/o estrès
 • Problemes relacionals
 • Malestar emocional/depressió
 • Baixa autoestima
 • Inseguretat, pors, fòbies
 • Trastorn Alimentari
 • Acompanyament al dol
 • Crisi Vital
 • etc.
 • Desacords entre els pares sobre l’educació i criança dels fills
 • Dificultats de relació i comunicació entre pares i fills
 • Canvis de cicle vital i afectació a la família
 • Adaptació a noves situacions d’estrès familiar (canvis de vivenda, de feina, atur, nova convivència…)
 • Conflictes amb la família d’origen
 • Pors, ansietat, depressió i dol
 • Suport i orientació a les famílies en procés de separació i/o divorci
 • Adopció i acollida d’infants: preparació pel nou nucli familiar
 • etc.
 • Infidelitats
 • Problemes amb la família d’origen
 • Adaptació als canvis/cicle vital
 • Monotonia o Distància
 • Expectatives posades en la relació
 • Dificultats per resoldre conflictes
 • etc.
 • TDA-H
 • TEA
 • Trastorns d’ansietat
 • Problemes de conducta
 • Baix rendiment escolar
 • HHSS (Habilitats Socials)
 • Autoestima i autoimatge
 • Ansietat per separació
 • Gelosia
 • Tics
 • Fòbies i pors
 • Enuresis i encopresis
 • Acompanyament al procés de separació/divorci
Marta Farré

Psicòloga i psicoterapeuta

 • martafarre4@gmail.com
 • 670 302 168