Servei de psicologia

A Hygea atenem les necessitats de les persones, les parelles i les famílies i us oferim un tractament que s’ajusti a les vostres necessitats.

La nostra feina està orientada a buscar i promoure recursos, tant individuals, com familiars o de parella, per aconseguir generar canvis i millorar la vostra situació.

Totes les psicòlogues de Hygea estem col·legiades i tenim especialitzacions diferents, estem en formació constant i treballem en equip compartint coneixements i reforçant-nos unes a les altres.

Els tractaments tenen una durada i freqüència variable en funció de les característiques de cada cas, ja que son totalment individualitzats. No treballem amb protocols pre-programats ni fem intervencions estandaritzades. El nostre objectiu és poder-vos conèixer i ajudar-vos a definir i aconseguir uns objectius, treballant com un equip. Sempre treballem perquè els processos siguin breus i flexibles.

CONTACTE: